Blogg / Make Norway FRI again! Del II

Make Norway FRI again! Del II

06 august 2019 10.44

Hans Nilsen Hauge var en foregangsmann I Norge på begynnelsen av 1800 tallet. Han gikk til fots over store deler av vårt land – både på øst og vest-landet med Trøndelag. Reiste også med båt helt opp til Tromsø, og besøkte bygd og by også i dette området.

Han oppmuntret folket til snu om fra et liv uten mål og mening – og til et nytt liv med aktivitet og virksomhet og ble en foregangsmann for nyetablering og inntektsbringende arbeid for vanlige folk over store deler av landet.

Hans tanker spredte seg over landet, og la etter hvert grunnlag for oppstart av mer enn 1000 nye bedrifter i landet vårt.

Alle startet som små virksomheter, og hvor mange av dem vokste til store bedrifter, (etter norske forhold) og hvor faktisk mange av disse lever ennå i dag. Mye av den sunnmørske møbelindustri, mengder av bedrifter langs Drammensvassdraget, osv. er eksempel på hva Hauge og hans venner fikk utrettet, selv om Hauge selv flere ganger ble satt i fengsel for løsgjengeri, og satt mer enn 10 år på begynnelsen av 1800 tallet i fengsel uten dom.

Hvem var så denne mannen?  Hva gjorde han og hvordan kunne dette få slik enorm betydning i landet vårt? Er det mulig at noe lignende kan skje igjen?

Hvordan kan vi som enkeltpersoner og småforetakere i disse «Corona-tider» bidra og medvirke til at slik ny virksomhet og nye arbeidsplasser blir etablert?

For Hans Nilsen Hauge var det trykte ordet svært viktig. Han trykte bøker og delte ut hefter og skrev brev til menneskene han fikk kontakt med. På denne måten fikk hans tanker spredning og fotfeste i landet.

Alle medlemmene i SBF vil nå få tilsendt informasjon om Hauges etiske tenkning og hvordan menneskene den gang ble inspirert og og fikk tro på fremtiden og så nye muligheter for seg og sine nærmeste.