Nytt fra Israel / Israel - et demokrati som lever og blomstrer tross mektige fiender som naboer.

Israel - har nå inngått fredsavtale med De forente arabiske emirater (FAE)

Israel - et demokrati som lever og blomstrer tross mektige fiender som naboer.

24 juni 2019 8.55

Israel er et lite land – på størrelse med Hedmark fylke, og med store naboland som er svært fiendtlig innstilt til folket og landet. Vår kristne kultur har også sitt utgangspunkt fra dette folket. Småbedriftsforbundet vil derfor bidra med støtte til Israel, og ønsker å tilrettelegge for økt handel samt opprette nye kontakter med Israel som er det eneste landet i Midtøsten med fulle demokratiske rettigheter for sine borgere. Israel ligger også på verdenstoppen når det gjelder innovasjon og nyutvikling på svært mange områder, og er derfor en svært interessant samarbeidspartner for norske virksomheter. Å delta på en næringslivs-messe i Israel, kan være en svært lønnsom investering! Eksempelvis kan nevnes det Israelske selskapet Watergren som har utviklet en maskin som lager drikkevann av luft! Selskapet har i dag 3 produkter på markedet. En småskala maskin som produserer 27 liter vann av luft om dagen, en større type som produserer 900 liter pr dag, og en storskala AWG som kan produsere opp til 5000 liter om dagen. I f.eks. Monaco vil 2500 småskala maskiner installert, være nok til at ingen hoteller i landet lenger vil trenge å bruke plastflasker.