Oppfordring til bønn for folk og land

Landet vårt opplever i dag alvorlige tider, både sosialt, økonomisk og fra ytre krefter som truer vår del av verden. 

 • Vi vil derfor oppmuntre til forbønn for vårt land og folk.

Historien er full av eksempler på situasjoner som har blitt endret av enkeltpersoner og små grupper som har satt sin lit til Israels Gud - som også er vår Gud! 

Hans Nilsen Hauge og den bevegelsen som han la grunnlaget for, og som skjedde i Norge på 1800-tallet er eksempel på at Gud ikke er avhengig av store folkemasser for å fremme sitt verk. I bibel-historien leser vi om David og Goliat, hvor David som dengang var en ung gutt, slo kjempen Goliat i Filister-hæren, ettersom David gikk imot kjempen i  Abraham, Isak og Jakobs Guds navn !

Situasjoner og forhold endrer seg når vi ber. Det har vi mange eksempel på også i vår tid og vårt land. Vi vil derfor oppmuntre til å være med å BE FOR FOLK OG LAND.

 • be for vår konge og hans hus

 • be for regjering og styresmakter 

 • be for de lokale styresmakter

 • be for NRK, TV2 og andre mediekanaler - både aviser og tv

 • be at kristne i medie-verden får  frimodighet til å formidle og fremme SANNHET.

 • be at bedriftene i landet får økonomisk grunnlag til vekst og ekspansjon

 • be om englevakt om landets grenser og Svalbard

 • be om beskyttelse og vern om Sverige, Finnland, Danmark og Island. 

 • Be at Guds kjærlighet får rom blant Guds folk i Norge og Skandinavia.

 • HERRE, FORBARM DEG OVER OSS!