Småbedriftsforbundet ser med stor uro på utviklingen i landet vårt

 Norge og vårt folk befinner seg nå i en skjebne-time på mange vis – ikke bare på grunn av Corona-epidemien som herjer i landet.

I disse dager registrer vi at også Den norsk kirke med biskopene i spissen står i front med å fordømme både Israel og alle de som støtter at Israel har rett til sitt land.

Norsk presse er ensrettet. De store mediene, NRK, TV2, VG, Aftenposten m.fl. har gjennom årtider gjennomført systematisk desinformasjon blant annet om situasjonen hvor Israel er innblandet.

Nyheten om at Norge nå også skal sende helikopter og spesialtropper til Jordan for å utføre oppdrag fra Jordansk territorium, ble av norske medier så vidt nevnt i forbifarten!! I fem år skal norske soldater operere sammen med enheter fra det jordanske regimet! Dette er sjokkerende opplysninger. Et av målene er «at begge land sammen skal kunne utføre ulike oppdrag over hele Midtøsten!» !!!

Et annet område i landet vårt hvor vi er på feil kurs, er utviklingen av byråkratiet som er i ferd med å ta gnisten fra de som vil starte og drive eget foretak i landet.  Etter den nye kommuneloven som kom i 1992, blir Norges administrasjon mer og mer forvandlet - fra et folkestyrt land - til et mer og mer byråkratisk og totalitært styresett.

Vi trenger en gjennomgripende oppvåkning i vårt folk.

 Hauge-bevegelsen på begynnelsen av 1800 tallet, ble en revolusjonerende kraft inn i datidens samfunn, og gav ny inspirasjon og positiv innvirkning på samfunnsutviklingen, noe som blant annet medførte etablering av mer enn 1000 nye bedrifter i landet vårt. En del av disse lever ennå i dag.

Tankene fra Hauge-bevegelsen er minst like aktuelle i dag som dengang. Medlemmene vil nå få tilsendt noen av hans tanker og visjoner som gav vårt folk en slik inspirasjon for 200 år siden.

Vår bønn og vårt håp er at disse tanker og visjoner på nytt skal få feste i landet vårt.