Blogg / Når kan vi se at Norge tilpasser lovene for norske forhold?

På grunn av EØS avtalen blir norske lover utarbeidet på grunnlag av store EU-konsern.

Når kan vi se at Norge tilpasser lovene for norske forhold?

24 juni 2019 8.52

Når en lytter til norske politikere, kan en ofte få inntrykk av at her er forholdene veldig godt tilrettelagt for små virksomheter. Dessverre er virkeligheten ofte tvert imot. Det virker som om «lovmakerne» tilrettelegger lovene for de store selskapene, uten å ta hensyn til at mer enn 95% av alle bedrifter i Norge har mindre enn 20 ansatte! Her er det mye å gjøre om en ønsker å hjelpe de små foretakene! Til en begynnelse vil vi foreslå at det i alle forskrifter som utarbeides, tillegges en ny § med følgende ordlyd:

«Ved bruk av denne forskrift, skal det fortsatt være rom for å bruke sunn fornuft – «sunt bondevett» ved tolkning av denne forskrift»