Blogg / Make Norway FRI again! Del III

Make Norway FRI again! Del III

06 august 2019 10.42

Hvor går vi? 

Utifra utsagnet om at " Det er bedre å tenne et LYS enn å forbanne mørket" ønsker vi i Småbedriftsforbundet å oppmuntre våre medlemmer og småbedrifter om å stole på at uansett - det er lys i tunellen - hva enten det gjelder Corona-problematikk, byåkrati som er i ferd med å ta gnisten fra folk og stoppe alt initiativ og tiltakslyst, etc. så vil vi fremholde at det har vært vanskelige tider i landet vårt også tidligere. 

Vi tror at tankene som Hans Nilsen Hauge fikk formidle til vårt folk for 200 år siden, er minst like viktig og aktuelle i dag. 

Som kristne i vårt lokale miljø har vi mulighet til å påvirke ved å gjøre det som er riktig og godt for våre naboer og medmennesker. I boken "Oppstandelse" av Leo Tolstoij som kom ut i Russland i 1899, tar han tilslutt i boken opp lignelsen  i Matteus 18, vers 24-33 som er lignelsen om tjeneren som fikk ettergitt hele sin store gjeld på 10000 talenter, men når denne tjeneren kom ut, møtte han en medtjener som var skyldig ham 100 denarer. Han grep tak i ham, tok strupetak på ham og sa: Betal det du skylder! Da falt medtjeneren ned for ham, bønnfalt ham og sa: Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg! Men han ville ikke. Tvert imot, han gikk avsted og kastet ham i fengsel, der han skulle sitte til han hadde betalt det han skyldte. 

Dette kan være et godt bilde på hvordan vi ofte forholder oss til våre medmennesker. Fra Guds side har vi fått all vår skuld ettergitt - skulle ikke vi da også være snar å tilgi dem som har gjort oss noe skade eller som er skyldige oss noe?

På samme måte må vi mennesker erkjenne at vi alle er skyldig innfor Gud, og derfor  ute av stand til til å straffe eller forsøke å forbedre andre mennesker. 

Det eneste menneske vi kan påvirke og gjøre noe med er OSS SELV!!