Blogg / Make Norway FRI again-Del I

Make Norway FRI again-Del I

06 august 2019 10.46

Hensikten med menneskenes liv her på jorden er å tjene det gode og derigjennom skape Guds rike på jorden. Dette understrekes også i boken "Augusti fjorten" av Alexander Solsjenitsyn som fremholder at dette bare kan skje gjennom KJÆRLIGHETEN. 

Vi tror at skal dette skje, må vi våkne opp for de grunnleggende verdier og sannheter i Bibelen. Jesus sa: "Jeg er VEIEN - SANNHETEN - og LIVET, og slik står det i salme 119 vers 105: " DITT ORD er en lykt for min fot og et lys på min sti." 

Også hos vårt nåværende kongehus og hos Kong Haakon 7 var de kristne verdier svært viktig og han understreket at dette måtte gjennomsyre et folk om vår kultur skulle bestå.

Han sa: " Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom med de gamle verdier."