Blogg / NYTT BRETTSPILL MED UTGANGSPUNKT I PAULUS OG MISJONSVIRKSOMETEN I DEN 1. KRISTNE TID.

NYTT BRETTSPILL MED UTGANGSPUNKT I PAULUS OG MISJONSVIRKSOMETEN I DEN 1. KRISTNE TID.

17 august 2021 15.45

Småbedriftsforbundet ønsker å bidra til å styrke den kristne, norske kultur. Dette vil vi fortsatt skal være fundamentet og rettesnoren gjennom livet for den oppvoksende slekt i vårt land.  Jesu eget Ord – «HAN ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET», ønsker vi fortsatt skal lyde for vårt folk.

Norge møter i dag en strøm av mørke, negative krefter som vil fjerne Guds Ord både i skolevesen og i samfunnet for øvrig. Ikke minst i media-verden er det sterke krefter som vil ødelegge vårt kristne fundament.

Selv om vi i Småbedriftsforbundet er små, tror vi på en stor og allmektig Gud som har skapt verden og som ennå holder sin beskyttende hånd over landet vårt.

FISKESPILLET er en reise som fører oss tilbake i historien til begynnelsen av vår tidsregning – og inn i det mektige verdensriket Rom.  Reisen fører deg gjennom farefulle områder, over sjø og land, på elver, over fjell, blant røvere, villdyr og falske venner.

Reisen er beskrevet av legen Lukas i boken «Apostelgjerningene» og er 1 av de 66 bøkene som er samlet i Bibelen. Mye tyder på at legen Lukas var med på noen – kanskje alle – av de reisene som er beskrevet i Apostelgjerningene.

Alle bøkene/brevene i Bibelen er skrevet av jøder – bortsett fra Apostelgjerningene og Lukas evangeliet – som begge er skrevet av legen Lukas som var fra Hellas.

Alle de 66 bøkene i Bibelen er skrevet av mennesker, samtidig som at «hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet» slik det står i Paulus sitt 2. brev til sin gode venn og medarbeider Timoteus, kapittel 3 vers 16.

Ønsker du å bli bedre kjent med «Fiskespillet», kan du bestille dette ved å sende en e-post til: post@smaabedriftsforbundet.no, så skal vi sende deg ett (eller flere) eksemplar i posten, så langt lageret rekker.

Med vennlig hilsen

SMÅBEDRIFTSFORBUNDET