Nyheter / Norge er et lite land, men ønsker å bidra med tiltak som strekker seg ut over våre landegrenser.

Norge er et lite land, men ønsker å bidra med tiltak som strekker seg ut over våre landegrenser.

24 juni 2019 9.01

I tillegg til arbeidet med å skape gode relasjoner og avtaler for medlemmene, arbeider Småbedriftsforbundet med å skape et effektivt og virksomt støtteapparat som strekker seg ut over landegrensene. Ett av prosjektene som Småbedriftsforbundet har engasjert seg i, er bidrag til skogplanting i ørkenområder. Så mye som 40% av verdens jordoverflate er ørkenaktig og hele 2.2 milliarder mennesker rammes av dette. I tillegg lever 1.3 milliarder mennesker fordelt på 100 nasjoner i fare for å bli berørt av tørke. Avisen «The Guardian» skrev i sommer om at en på en og samme dag plantet 350 millioner trær i Etiopia. Etiopia skrev dermed historie. Det ble tillyst en offentlig fridag og hver innbygger ble oppfordret til å plante minst 40 trær. Bakgrunnen for dette initiativet var en reduksjon i skogsarealet i landet fra 35 prosent til 4 prosent på 100 år ifølge tall fra FN. Dr. Dan Ridley-Ellis ved Edinburgh Napier Universitet uttaler: «Trær hjelper ikke bare å dempe miljøendringer gjennom opptak av karbondioksid i lufta, men også ved å bekjempe ørkenutbredelse og degradering av jord i nedbørfattige land. De besørger mat, ly, brensel, medisin, fòr, byggematerialer og vannforsyning.