Nyheter / Signingen kom til å bety mer enn jeg var klar over

Signingen kom til å bety mer enn jeg var klar over

26 oktober 2020 15.37

Om signings-høytideligheten i Nidarosdomen, sier kongen:

«Jeg husker det som en stor opplevelse. En mye større opplevelse enn det jeg hadde forespeilet meg. Signingen kom til å bety mer enn jeg var klar over,» sier kongen om det som skjedde der for 29 år siden. «Det var helt magisk da en fullsatt kirke sang - «Dette er dagen som Herren har gjort» - Jeg fikk helt gåsehud. Det er i slike øyeblikk det siger et helt spesielt alvor over konge-gjerningen» sier kongen.

«Det å få Guds velsignelse over gjerningen som konge – og få knele ned der hvor både min far og min farfar tidligere har mottatt den samme velsignelsen, oppleves som en stor styrke» sa kongen i sin nyttårstale 2016.

«Jeg synes min far, kong Olav, sa det veldig fint, da han hadde blitt signet: Nå er jeg ikke bare kongen av Guds nåde, men med Guds nåde. Det var viktig for meg å bli signet. Handlingen var kirkelig, men den var også en dypt personlig handling,» sier kong Harald i boken «Kongen forteller».  

I boken forteller kongen at kirken har en sentral plass i kongens liv. Det hender at han går ubedt til kirken og er glad i å synge salmer. «Jeg er ført inn i den kristne tro gjennom dåp og konfirmasjon» sier kongen, og skildrer et barndomshjem med trosopplæring som inkluderte aftenbønn og sang.

Da Corona-krisen satte inn, fant kongen det riktig å tale til folket og si at «mine tanker og bønner er hos dere alle nå». Det er sjelden han sier noe om sine bønner, erkjenner han i boken, og forklarer at han på denne måten ville understreke alvoret i situasjonen for vårt folk og land.

Kristenarven

Kongen kommenterer også hvordan den kristne arven preger landet, og han mener man godt kan være tydelig på denne identiteten. «Kristendommen har gått dypt i i vår væremåte, våre holdninger og vår oppfatning av godt og vondt, av hva som er viktig og mindre viktig» er kong Haralds observasjon.

Han forteller at han husker hvordan bestefaren, kong Haakon 7, var opptatt av at kristne holdninger og verdier måtte prege de unge.

I samtaler kom han mange ganger tilbake til de ti bud som selve fundamentet og bunnstokken i samfunns bygget, sier kong Harald.

Her er en uttalelse fra Kong Haakon 7, som ikke er omtalt i boken, men som er like aktuell i dag:

«Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom med de gamle verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå»  

Stoffet er hentet fra artikkelen «Signingen kom til å bety mer enn jeg var klar over» i avisen «Norge i dag» den 18.10.2020.